בתאריך 3.7.2016 ערך משרדנו כנס מקצועי בנושא תשתיות מקומיות – פיתוחן ומימונן.

הכנס נערך באולם אווניו שבפארק התעשיה קרית שדה התעופה.

הכנס ציין הן עשור לפעילות משרד עורכי הדין עפר שפיר, והן השקה לספרו של עו"ד עפר שפיר "אגרות והיטלי הפיתוח ברשויות המקומיות" במהדורה שלישית ומעודכנת.

בכנס נערכו שלושה מושבים:

הראשון – בנושא הצעת חוק מסי פיתוח שמקדם משרד האוצר, להחלפת היטלי הפיתוח הנוהגים כיום מכוח חוקי העזר במס ארצי שייקבע ע"פ תעריף ארצי אחיד לכל הרשויות.

השני – בנושא פרויקטים של התחדשות עירונית והשפעותיהם על התשתיות המקומיות, הן מבחינת ההשקעות הנדרשות בתשתית והן מבחינת תשלומי הפיתוח

השלישי – בנושא תאגידי המים והביוב, ועוצמת ההפרדה הנדרשת בין התאגידים ובין העיריות השולטות בהם.

בנוסף כלל הכנס הרצאה אקדמית בדבר מעמדו של השלטון המקומי במגוון תחומים המערבים ממשקים מול השלטון המרכזי ומול המגזר הפרטי, אשר ניתנה מידי עו"ד ד"ר נחמיה (חמי) אבנרי, הפועל כעורך-דין במשרדנו

לכנס הגיעו נציגים רבים ממגוון מגזרים:

  • משרד הפנים
  • משרד האוצר
  • משרד השיכון
  • רשות המים
  • משרד הממונה על תאגידי מים וביוב
  • רשויות מקומיות
  • תאגידי מים וביוב
  • חברות כלכליות עירוניות
  • עורכי-דין העוסקים בתחום המוניציפלי