משרדנו מעניק את שירותיו למספר רב של רשויות מקומיות, תאגידי מים וחברות ציבוריות ובכלל זאת ל: