משרד עורכי דין עפר שפיר ושות' מתמחה בתחום המשפט המינהלי-מוניציפאלי-ציבורי על רבדיו השונים, ועוסק בפועל בדיני רשויות מקומיות, תכנון ובניה, מיסוי מוניציפלי, משפט העבודה האישי והקיבוצי, ליווי פרוייקטים תשתיתיים, ייצוג רשויות מקומיות בהליכים אזרחיים ומנהליים, תאגידי מים וביוב וחברות מוניציפאליות. כן מעניק המשרד ייצוג וייעוץ בתחומי המשפט השונים ללקוחות מהמגזר הפרטי.

המשרד ממוקם בפארק רבין ברחובות (פארק המדע) וצוותו המשפטי מונה כיום 14 עורכי דין ומתמחים, אשר כולם עוסקים בפועל ומתמחים בתחום המשפט המנהלי-מוניציפאלי. בנוסף, כולל המשרד גם צוות האדמיניסטרטיבי.

תחום התמחותו של המשרד הינו רחב ביותר, נוגע לתחומים ולסוגיות רבות ומגוונות בתחום המשפט הפרטי בד בבד עם תחומים שלטוניים ציבוריים, כך שהוא נושק לכל תחומי המשפט האזרחי (כמעט) לרבות: דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה ורישוי בניה; מיסוי מוניציפאלי (ארנונה כללית ואגרות והיטלי פיתוח); היטל השבחה ופיצוי ירידת ערך; דיני מקרקעין; הפקעת מקרקעין; ייסוד והקמת תאגידי מים וביוב; ייעוץ וליווי משפטי לתאגידי מים וביוב; דיני עבודה אישיים וקיבוציים והסדרי הבראה של רשויות מקומיות; דיני משמעת של עובדי רשויות מקומיות; חקיקת חוקי עזר עבורן ומטעמן של רשויות מקומיות; עריכת מכרזים, חוזים, חוות דעת; ייצוג בפני בתי המשפט והערכאות השונות על הרכביהן; ייעוץ בישיבות מועצה ובועדות העירוניות השונות; ייצוג בפני ועדות הערר השונות (ועדת ערר לענייני ביוב, ועדת ערר לענייני ארנונה, ועדת ערר לתכנון ובניה, ועדת ערר לפיצויים); ייצוג בפני מוסדות התכנון השונים (ועדות מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ולבניה); ליווי תאגידים עירוניים; ייזום וליווי פרוייקטים תוך שיתופי פעולה בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי (P.P.P.) כדוגמת שיטת ה-B.O.T. ועוד.

תחום התמחותו של המשרד הינו רחב ביותר, נוגע לתחומים ולסוגיות רבות ומגוונות בתחום המשפט הפרטי בד בבד עם תחומים שלטוניים ציבוריים, כך שהוא נושק לכל תחומי המשפט האזרחי (כמעט) לרבות: דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה ורישוי בניה; מיסוי מוניציפאלי (ארנונה כללית ואגרות והיטלי פיתוח); היטל השבחה; דיני מקרקעין; הפקעת מקרקעין; ייסוד והקמת תאגידי מים וביוב; ייעוץ וליווי משפטי לתאגידי מים וביוב; דיני עבודה אישיים וקיבוציים והסדרי הבראה של רשויות מקומיות; דיני משמעת של עובדי רשויות מקומיות; חקיקת חוקי עזר עבורן ומטעמן של רשויות מקומיות; עריכת מכרזים, חוזים, חוות דעת; ייצוג בפני בתי המשפט והערכאות השונות על הרכביהן; ייצוג בפני ועדות הערר השונות (ועדת ערר לענייני ביוב, ועדת ערר לענייני ארנונה, ועדת ערר לתכנון ובניה, ועדת ערר לפיצויים); ייצוג בפני מוסדות התכנון השונים (ועדות מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ולבניה); ליווי תאגידים עירוניים; ייזום וליווי פרוייקטים תוך שיתופי פעולה בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי (P.P.P.) כדוגמת שיטת ה- B.O.T. ועוד.