בוגר הפקולטה המסלול המשולב משפטים וכלכלה של המכללה למינהל – המסלול האקדמי (B.A +L.L.B)

התמחה במשרד עו"ד עפר שפיר כטרום מתמחה וכמתמחה.

הועסק במשרד אליאס בן אריה, עורכי דין שימש כיועץ משפטי לרשויות מקומיות ולאחריו נקלט במשרדנו.

תחומי עיסוקו העיקריים של עו"ד מונק בתחום האזרחי-ציבורי עם התמחות במשפט המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח והיטל השבחה), תכנון ובניה, דיני מכרזים, חקיקת עזר ודיני עבודה, ובכלל זה ליווי עבודת ועדות מוניציפאליות, ייעוץ שוטף, ייצוג רשויות בהליכים בבתי משפט, בתי דין, ועדות ערר וכיו"ב.