בוגרת הפקולטה למשפטים של המכללה למינהל – המסלול האקדמי (L.L.B) ובעלת תואר ראשון במינהל עסקים (B.A.) מהפקולטה למינהל עסקים – המסלול האקדמי.

הועסקה במשרד עו"ד שפיר כטרום מתמחה וכמתמחה, ונקלטה כעורכת דין במשרד לאחר הסמכתה כעורכת דין.

תחומי עיסוקה העיקריים של עו"ד הלפרט הינם בתחום האזרחי-ציבורי עם התמחות במשפט המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח והיטל השבחה), תכנון ובניה, דיני מכרזים, חקיקת עזר ודיני עבודה, ובכלל זה ליווי עבודת ועדות מוניציפאליות, ייעוץ שוטף, ייצוג רשויות בהליכים בבתי משפט, בתי דין, ועדות ערר וכיו"ב.

כיום מלווה עו"ד הלפרט את מועצה מקומית מזכרת בתיה במתן ייעוץ משפטי שוטף במיסוי מוניציפאלי לצד מחלקות החינוך, הרווחה והסדר הציבורי, לרבות עריכת חוזים מכרזים ומתן חוות דעת וכן מלווה את קרן של"ם לפיתוח שירותים לאדם המפגר.

בד בבד מרבה עו"ד הלפרט להופיע בבתי המשפט וועדות הערר השונות.