בוגר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן.

התמחה במשרד עו"ד אברהם בר, העוסק אף הוא בתחום המשפט המוניציפאלי, והפך ברבות הימים לשותף בכיר במשרד.

במסגרת זו ליווה עו"ד שפיר כיועץ משפטי חיצוני (לצד עמיתיו במשרד עו"ד בר) רשויות מקומיות רבות, ובכללן עיריית ראשון לציון, עיריית רחובות, עיריית רמלה ועוד.

בספטמבר 2005 פרש עו"ד שפיר משותפותו במשרד עו"ד בר, וייסד את משרדו הנוכחי יחד עם עוה"ד אינסה גולדנברג ואמיר בירנבוים, ועמו עברו חלק ניכר מלקוחות המשרד.

בשנת 1998 יצא לאור ספרו "אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות" (מהדורה ראשונה בהשתתפות עו"ד ארגמן). הספר מהווה עד היום ספר יסוד בתחומו, אשר נזכר וצוטט בעשרות פסקי דין, מאמרים משפטיים וכתבות בעיתונות.

בקיץ 2005 פורסמה המהדורה השנייה של ספרו, אשר עודכנה והורחבה לנוכח התמורות שחלו בתחום האגרות והיטלי הפיתוח במהלך 7 השנים שחלפו ממועד פרסומה של המהדורה הראשונה, וההיקף האדיר של פסקי הדין שיצאו תחת ידיהם של בתי המשפט והערכאות השונות בתחום האמור.

בשנת 2012 יצא לאור ספרו החדש של עו"ד שפיר "תאגידי מים וביוב" יחד עם עו"ד נטלי שמואלי-מעודי ובסיועם של עוה"ד אמיר בירנבוים ויעל צוברי – כולם ממשרדנו. מדובר בספר ראשון מסוגו המשתרע על למעלה מ- 1,000 עמודים, ועוסק ברפורמה המקיפה של העשור האחרון במשקי המים והביוב בישראל, שהוחלה עם חקיקתו של חוק תאגידי מים וביוב ב-2001.

בימים אלה משלים עו"ד שפיר את המהדורה השלישית של ספרו "אגרות והיטלי פיתוח", הצפוי להתפרסם במרוצת החודשים הקרובים, הצפוי לאגד ולסקור התפתחות של ממש בתחום המיסוי המוניציפלי ופיתוח התשתיות.

עו"ד שפיר היה שותף לכתיבת הצעת חוק הרשויות המקומיות (מיסוי מוניציפאלי).

במהלך שנת 2005 ריכז עו"ד שפיר וליווה אקדמית את הקורס להגדלת הכנסות ברשויות המקומיות.

עו"ד שפיר מרבה להרצאות בפני פורומים ואינסטנציות שונות, כגון קורסי תעודה באוניברסיטת בר-אילן; קורסי תעודה במרכז השלטון המקומי; הרצאות באיגוד הגזברים של הרשויות המקומיות; קורסים מטעם מפע"ם; הרצאות מטעם מבקר המדינה; קורסים מקצועיים לרשויות מקומיות שונות ועוד.