בוגר הפקולטה למשפטים (L.L.B.) של האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן מוסמך הפקולטה למנהל עסקים בה (M.B.A.).

למד לתואר מוסמך במשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בהתמחות בתחום השלטון המקומי בהנחייתו של ד"ר ישי בלנק.

התמחה במשרד עו"ד ברץ בר נתן ושות', העוסק בתחום המסחרי, במחלקת הליטיגציה בהנחייתו של עו"ד צבי בר-נתן (כיום שותף בכיר במשרד עוה"ד גולדפרב זליגמן ושות').

במהלך השנים 2001-2002 הועסק במשרד יוסי לוי ושות', העוסק בתחום המסחרי ומתמחה בתחום התשתיות, לרבות ליווי פרויקטים לאומיים מסוג B.O.T. ו-P.F.I. ויעוץ שוטף. במסגרת עבודתו התמחה בתביעות לפיצויי ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ליווי חברות ממשלתיות ועירוניות, מכרזים מורכבים וכיו"ב.

בין השנים 2002-2005 הועסק במשרד עו"ד בר, המתמחה במשפט המוניציפאלי, ובספטמבר 2005 פרש עם עו"ד שפיר למשרד הנוכחי.

במהלך שנות עבודתו במשרד עו"ד בר ליווה עו"ד בירנבוים את אגף הנכסים בעיריית ראשל"צ וצבר ניסיון רב בתחומי המשפט המוניציפאלי השונים, לרבות דיני תכנון ובניה, דיני מקרקעין, שיווק מקרקעין והשכרתם, דיני הפקעת מקרקעין, הקצאת מקרקעין, תמיכה כספית של רשויות מקומיות בגופים ומוסדות, דיני עבודה ומשמעת של רשויות מקומיות ועוד.

כיום מעניק עו"ד בירנבוים ייעוץ משפטי לועדה המקומית לתכנון ובניה לוד, לועדה המקומית לתכנון ובניה "אלעד", ולועדה המקומית לתכנון ובניה מגדל העמק, ומייצגן בכל סוגי ההליכים בפני ועדות הערר, ועדת משנה להתנגדויות, ועדת משנה לעררים, בתי משפט לענינים מינהליים ובית המשפט העליון. בנוסף מעניק עו"ד בירנבוים ליווי וייעוץ משפטי שוטפים בכל תחומי המשפט המוניציפלי לעיריית לוד, עיריית אלעד, עיריית באר-שבע, עיריית מגדל העמק, מועצה מקומית מזכרת בתיה ועוד.

בנוסף מייצג עו"ד בירנבוים רשויות מקומיות שונות (עיריית לוד, עיריית אלעד, עיריית מגדל העמק, מועצה מקומית מזכרת בתיה) בתחום דיני העבודה בערכאות השונות.

כמו כן מייעץ עו"ד בירנבוים בענייני תכנון ובניה, תביעות פיצוי ירידת ערך והיטלי השבחה למקורות חברת המים לישראל בע"מ.

עו"ד בירנבוים הינו חבר בצוות המייעץ למשרד הפנים בתחום פירוק והקמה של ועדות מקומיות לתכנון ולבניה. צוות זה נבחר בידי משרד הפנים ללוות הקמתן של ועדות מקומיות חדשות לתכנון ובניה, ובמסגרת תפקידו נדרש לייעץ הן לועדה המרחבית (ממנה יוצאת הועדה החדשה) והן לועדה המקומית בהקמה בכל הסוגיות המתעוררות, ובכלל זה ייעוץ בתחום דיני התכנון והבניה, ייעוץ בתחום דיני העבודה, עריכת הסכמים ומתן ייעוץ להנהלת המשרד.

עו"ד בירנבוים סייע בכתיבת הספר "תאגידי מים וביוב".

עו"ד בירנבוים כתב, יחד עם עו"ד שפיר, את המאמר "ארנונה כללית מול תשלומי חובה ייעודיים", אשר פורסם בביטאון "מקרקעין" ו(1) 2007.

תחומי עיסוקיו העיקריים הינם בתחום האזרחי-ציבורי עם התמחות במשפט המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח והיטל השבחה), תכנון ובניה, דיני מכרזים, חקיקת עזר, דיני עבודה ודיני משמעת, ליווי עבודת ועדות מוניציפאליות, יעוץ שוטף, ייצוג רשויות בהליכים בבתי משפט, בתי דין, ועדות ערר וכיו"ב.